Opublikowane przez data:

Zakończone konsultacje w sprawie przygotowania planu remontów i inwestycji na 2016 rok

W dniach 1 lipca – 31 sierpnia bieżącego roku mieszkańcy zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieli możliwość składania wniosków dotyczących przygotowania planu remontów i inwestycji na 2016 rok. Każdy mógł przedstawić swoje propozycje i sugestie w sprawie przyszłorocznych inwestycji i prac remontowo-budowlanych.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, do Spółdzielni wpłynęło około 1 500 wniosków, a wachlarz składanych propozycji był dość szeroki. Niektóre sprawy, które nie wymagały ani dużych (wcześniej zaplanowanych) nakładów finansowych ani zbyt długiego czasu ich realizacji, załatwiane były „od ręki” bez zbędnej zwłoki, jeśli pozwalały na to środki zgromadzone w ramach funduszu remontowego.

Wszystkie zebrane propozycje zostaną przenalizowane i uzupełnione przez Rady Osiedla, a następnie do dnia 30 września przedłożone Zarządowi Spółdzielni, który na ich podstawie przygotuje Plan Remontowo-Inwestycyjny i Finansowy Spółdzielni na 2016 rok.

Informację dotyczącą zadań uwzględnionych w ramach funduszu remontowego w 2016 r. przekażemy do wiadomości w Gazetce Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod koniec grudnia bieżącego roku lub na początku stycznia roku 2016.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony