Opublikowane przez data:

Zmiana opłat za podgrzanie wody

Informacja dotycząca wprowadzenia z dniem 01.01.2012 r. opłat z przeznaczeniem na podgrzanie zimnej wody:

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach od dnia 01.10.2011 r. wprowadził nową taryfę dla ciepła, której poszczególne elementy wzrosły od 0% do 10,36%.

Rada Nadzorcza i Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej biorąc pod uwagę trudną sytuację wielu rodzin zamieszkujących w zasobach naszej Spółdzielni oraz fakt, iż pierwsze dwa miesiące sezonu grzewczego były stosunkowo ciepłe, postanowili nie zwiększać przedpłat na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, natomiast ponieść opłatę za podgrzanie zimnej wody.

Wobec powyższego zgodnie z Uchwałą Nr 109/2011 Rady Nadzorczej z dnia 18.10.2011 r. w sprawie: ustalenia opłaty za podgrzanie zimnej wody dla lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w Spółdzielni od dnia 01.01.2012 r. obowiązują następujące opłaty z przeznaczeniem na podgrzanie zimnej wody:

  • dla użytkowników lokali mieszkalnych rozliczanych ze zużycia na podstawie wodomierzy. 16,21 zł/m³ (obecna stawka 14,98 zł/m³ obowiązuje od dnia 31.12.2011 r.),
  • dla użytkowników lokali mieszkalnych rozliczanych z ryczałtu (norma 4,5 m³). 72,95 zł/osobę (obecna stawka 67,42 zł/osobę obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.),

opłata stała na potrzeby podgrzania zimnej wody dla wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych korzystających z dostępu do centralnej ciepłej wody pozostaje bez zmian na dotychczasowym poziomie. 0,25 zł/m2/miesiąc.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony