Strefa Mieszkańca 

Witamy w Portalu Strefy Mieszkańca

Informacje prezentowane na tych stronach pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z Mieszkańcami Spółdzielni. Jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych, którymi dysponujemy w zakresie ewidencji Mieszkańców, naliczeń opłat eksploatacyjnych, rozliczeń księgowych, odczytów i rozliczeń mediów.

Uzyskanie indywidualnego loginu i hasła do konta w Strefie Mieszkańca:

Dostęp do danych uzyskuje się przez kliknięcie zakładki „Obsługa Mieszkańców”, wprowadzeniu loginu i hasła startowego otrzymanego w siedzibie Spółdzielni, Dział Rozliczeń Opłat Eksploatacyjnych - pokój nr 3 lub w odpowiedniej Administracji. System wymusza zmianę hasła na docelowe, po wprowadzeniu którego Użytkownik jest jedynym uprawnionym do oglądania swoich danych.


  
Dostęp do formularzy zawierających dane uzyskuje się po wybraniu odpowiedniej zakładki wyświetlanej po lewej stronie witryny. Są to:

Dane osobowe – zawiera podstawowe dane użytkownika, w tym przydziały we wszystkich lokalach w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Czynsz (Opłata eksploatacyjna) – po wybraniu interesującego nas roku oraz miesiąca otrzymujemy dane dotyczące składników czynszowych w danym okresie,

Księgowość - po wybraniu roku oraz konta otrzymujemy informację ogólną o stanie kont, a po kliknięciu na „szczegóły” o wszystkich dokumentach z tego okresu. Informacje nie uwzględniają zobowiązań wynikających z otrzymanych od Spółdzielni faktur,

Media odczyty - po wybraniu roku i medium otrzymujemy informację ogólną o wszystkich dokumentach odczytów z tego okresu,

Media rozliczenia - po wybraniu roku i konta otrzymujemy informację szczegółową o wszystkich dokumentach rozliczeniowych z tego okresu.

Po kliknięciu na przycisk „Wyślij” dane zostaną odświeżone dla wybranych parametrów. Powrót do poprzednich okien po kliknięciu wstecznej strzałki w lewym górnym rogu lub zakładki z lewej strony okna. W celu wyjścia z Portalu naciskamy przycisk „Wyloguj” w prawym górnym rogu Portalu.
W przypadku zapomnienia hasła przez Użytkownika należy ponownie zgłosić się do siedziby Spółdzielni - Dział Rozliczeń Opłat Eksploatacyjnych - pokój nr 3 lub w swojej Administracji, celem nadania nowych parametrów wejściowych.