Strefa Mieszkańca 

Witamy w Portalu Strefy Mieszkańca

Chcąc zapoznać się z wymienionymi danymi nie muszą Państwo kontaktować się z nami osobiście. Można uzyskać je w każdej chwili, nie wychodząc z domu, za pomocą komputera i dostępu do Internetu. Informacje prezentowane na tych stronach pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z Mieszkańcami Spółdzielni. Jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych, którymi dysponujemy. Między innymi: naliczeń opłat eksploatacyjnych, wysokości aktualnych sald, historii płatności, rozliczeń mediów.

Jak uzyskać dostęp do „Strefy Mieszkańca” ?

Należy udać się do siedziby Spółdzielni (swojej Administracji Osiedlowej, Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Zamkowej 42, Działu Rozliczeń Opłat Eksploatacyjnych przy ul. Zamkowej 42, pokój nr 3) z dowodem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, gdzie zostanie wygenerowany dla Państwa indywidualny identyfikator i jednorazowe hasło. W celu zalogowania się należy uruchomić zakładkę „Strefa Mieszkańca” na naszej stronie internetowej. W trakcie pierwszego logowania użytkownik musi zmienić Hasło Startowe na podane przez niego hasło docelowe. Hasło to gwarantuje w następnych logowaniach do Portalu wyłączny dostęp do jego danych. Identyfikator pozostaje niezmienny.


  
Dostęp do formularzy zawierających dane uzyskuje się po wybraniu odpowiedniej zakładki wyświetlanej po lewej stronie witryny.
Są to:

Dane osobowe – zawiera podstawowe dane użytkownika, w tym przydziały we wszystkich lokalach w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Czynsz (Opłata eksploatacyjna) – po wybraniu interesującego nas roku oraz miesiąca otrzymujemy dane dotyczące składników czynszowych w danym okresie,

Księgowość - po wybraniu roku oraz konta otrzymujemy informację ogólną o stanie kont, a po kliknięciu na „szczegóły” o wszystkich dokumentach z tego okresu. Informacje nie uwzględniają zobowiązań wynikających z otrzymanych od Spółdzielni faktur,

Media odczyty - po wybraniu roku i medium otrzymujemy informację ogólną o wszystkich dokumentach odczytów z tego okresu,

Media rozliczenia - po wybraniu roku i konta otrzymujemy informację szczegółową o wszystkich dokumentach rozliczeniowych z tego okresu.

Po kliknięciu na przycisk „Wyślij” dane zostaną odświeżone dla wybranych parametrów. Powrót do poprzednich okien po kliknięciu wstecznej strzałki w lewym górnym rogu lub zakładki z lewej strony okna. W celu wyjścia z Portalu naciskamy przycisk „Wyloguj”
w prawym górnym rogu Portalu.
W przypadku utraty hasła Spółdzielnia na życzenie użytkownika może ponownie wygenerować nowe jednorazowe hasło, w tym celu należy ponownie zgłosić się do siedziby Spółdzielni.