Strefa Mieszkańca 

Witamy w Portalu Strefy Mieszkańca

Chcąc zapoznać się z wymienionymi danymi nie muszą Państwo kontaktować się z nami osobiście. Można uzyskać je w każdej chwili, nie wychodząc z domu, za pomocą komputera i dostępu do Internetu. Informacje prezentowane na tych stronach pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z Mieszkańcami Spółdzielni. Jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych, którymi dysponujemy. Między innymi: naliczeń opłat eksploatacyjnych, wysokości aktualnych sald, historii płatności, rozliczeń mediów.

Jak uzyskać dostęp do „Strefy Mieszkańca”?

Należy udać się do siedziby Spółdzielni (swojej Administracji Osiedlowej, Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Zamkowej 42, Działu Rozliczeń Opłat Eksploatacyjnych przy ul. Zamkowej 42, pokój nr 3) z dowodem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, gdzie zostanie wygenerowany dla Państwa indywidualny identyfikator i jednorazowe hasło. W celu zalogowania się należy uruchomić zakładkę „Strefa Mieszkańca” na naszej stronie internetowej. W trakcie pierwszego logowania użytkownik musi zmienić Hasło Startowe na podane przez niego hasło docelowe. Hasło to gwarantuje w następnych logowaniach do Portalu wyłączny dostęp do jego danych. Identyfikator pozostaje niezmienny.


  
Dostęp do formularzy zawierających dane uzyskuje się po wybraniu odpowiedniej zakładki wyświetlanej po lewej stronie witryny.
Są to:

Dane osobowe – zawiera podstawowe dane użytkownika, w tym przydziały we wszystkich lokalach w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Czynsz (Opłata eksploatacyjna) – po wybraniu interesującego nas roku oraz miesiąca otrzymujemy dane dotyczące składników czynszowych w danym okresie,

Księgowość - po wybraniu roku oraz konta otrzymujemy informację ogólną o stanie kont, a po kliknięciu na „szczegóły” o wszystkich dokumentach z tego okresu. Informacje nie uwzględniają zobowiązań wynikających z otrzymanych od Spółdzielni faktur,

Media odczyty - po wybraniu roku i medium otrzymujemy informację ogólną o wszystkich dokumentach odczytów z tego okresu,

Media rozliczenia - po wybraniu roku i konta otrzymujemy informację szczegółową o wszystkich dokumentach rozliczeniowych z tego okresu.

Po kliknięciu na przycisk „Wyślij” dane zostaną odświeżone dla wybranych parametrów. Powrót do poprzednich okien po kliknięciu wstecznej strzałki w lewym górnym rogu lub zakładki z lewej strony okna. W celu wyjścia z Portalu naciskamy przycisk „Wyloguj”
w prawym górnym rogu Portalu.
W przypadku utraty hasła Spółdzielnia na życzenie użytkownika może ponownie wygenerować nowe jednorazowe hasło, w tym celu należy ponownie zgłosić się do siedziby Spółdzielni.