Pliki do pobrania

Informujemy, że przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.

W celu rozwiązania problemu proszę udać się do działów pomocy poszczególnych przeglądarek:

Mozilla Firefox
Google Chrome

W celu poprawnego wyświetlania formularzy interaktywnych zalecamy zainstalowanie darmowej aplikacji do przeglądania plików PDF – Adobe Reader. Jeśli wystąpią problemy z otwieraniem lub wyświetlaniem dokumentów, to plik należy zapisać na dysku i otworzyć go lokalnie za pomocą programu Adobe Reader.


Plik do pobrania (PDF)

Oświadczenie – doręczenia elektroniczne

rezygnacja z książeczek opłat

Statut Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców oraz zasad używania lokali w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Oświadczenie – zgoda na wejście do lokalu (SARS-CoV-2)

Deklaracja przystąpienia do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie w poczet członków PSM

Zakres podziału napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię i użytkowników lokali (wyciąg)

Krótki przewodnik mieszkańca Spółdzielni – praktyczne porady

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji

Wniosek o zmianę zaliczki C.O.

Oświadczenie w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Wniosek o przeniesienie własności garażu / lokalu użytkowego

Wniosek o przeniesienie własności lokalu – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Wniosek o zwrot kwoty nadpłaty wynikającej z rozliczenia c/o

Wniosek o rozłożenie na raty kwoty niedopłaty wynikającej z rozliczenia c/o


Pliki do pobrania (interaktywny PDF):

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w spisie lokatorów

Wniosek o montaż podzielników centralnego ogrzewania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony