Opublikowane przez data:

Informacja w zakresie dyspozycji dotyczącej wskazania adresu do korespondencji

Informacja
w zakresie dyspozycji dotyczącej wskazania adresu do korespondencji

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że osoby posiadające
tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni, a wydające dyspozycję w zakresie wskazania adresu do korespondencji innego aniżeli adres, do którego posiadają tytuł prawny, zobowiązane są złożyć Spółdzielni przedmiotowe żądanie w następujący sposób:

  • w formie pisemnej – własnoręcznie podpisane pismo (chyba, że ustanowiony jest pełnomocnik, prokurent, przedstawiciel ustawowy) wskazujące adres do korespondencji, doręczone drogą pocztową bądź osobiście do siedziby Spółdzielni tj. Biura Obsługi Mieszkańców lub Administracji,
  • w formie elektronicznej (e-mail)skan/zdjęcie własnoręcznie podpisanego pisma (chyba, że ustanowiony jest pełnomocnik, prokurent, przedstawiciel ustawowy) wskazującego adres do korespondencji w załączniku wiadomości,
  • faxem – własnoręcznie podpisane pismo (chyba, że ustanowiony jest pełnomocnik, prokurent, przedstawiciel ustawowy) wskazujące adres do korespondencji.

 
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony