Opublikowane przez data:

Informacja w zakresie dyspozycji dotyczącej wskazania adresu do korespondencji

Informacja
w zakresie dyspozycji dotyczącej wskazania adresu do korespondencji

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że osoby posiadające
tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni, a wydające dyspozycję w zakresie wskazania adresu do korespondencji innego aniżeli adres, do którego posiadają tytuł prawny, zobowiązane są złożyć Spółdzielni przedmiotowe żądanie w następujący sposób:

  • w formie pisemnej – własnoręcznie podpisane pismo (chyba, że ustanowiony jest pełnomocnik, prokurent, przedstawiciel ustawowy) wskazujące adres do korespondencji, doręczone drogą pocztową bądź osobiście do siedziby Spółdzielni tj. Biura Obsługi Mieszkańców lub Administracji,
  • w formie elektronicznej (e-mail)skan/zdjęcie własnoręcznie podpisanego pisma (chyba, że ustanowiony jest pełnomocnik, prokurent, przedstawiciel ustawowy) wskazującego adres do korespondencji w załączniku wiadomości,
  • faxem – własnoręcznie podpisane pismo (chyba, że ustanowiony jest pełnomocnik, prokurent, przedstawiciel ustawowy) wskazujące adres do korespondencji.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony