Opublikowane przez data:

Ogłoszenie dla mieszkańców PSM dotyczące placów zabaw i boisk sportowych

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
PABIANICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Szanowni Mieszkańcy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z licznie występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zaleca się ograniczyć i nie korzystać z placów zabaw i boisk sportowych znajdujących się na terenie zasobów Spółdzielni do czasu odwołania stanu epidemii.

W trosce o Państwa zdrowie apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne podejście do panującej sytuacji i przestrzeganie wszelkich zaleceń i procedur wprowadzonych przez władze miejskie i państwowe.

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Opublikowane przez data:

Odwołanie dyżuru Rady Nadzorczej w dniu 30 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.), jak również w trosce o Państwa zdrowie, odwołuje się przypadający na dzień 30 marca 2020 r. (godz. 1500 – 1700) comiesięczny dyżur Rady Nadzorczej.

Opublikowane przez data:

Ogłoszenie dla mieszkańców Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 16.03.2020 r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

PABIANICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z dnia 16.03.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Informujemy, że w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433) oraz w związku z coraz liczniejszymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się od dnia 18.03.2020 r. do odwołania ww. stanu zagrożenia epidemicznego następujące zmiany i ograniczenia
w funkcjonowaniu Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 1. Wszystkie Administracje, Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul. Zamkowej 42 będą wykonywały swoje zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę Mieszkańców, pracując od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.
 1. Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej. Niezbędne numery telefonów znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni psm-pabianice.pl w zakładce „Kontakt” oraz w gablotach informacyjnych znajdujących się w każdej klatce schodowej.
 1. Zaplecze Techniczne będzie pracowało całą dobę 24 godziny przez 7 dni
  w tygodniu i usuwało awarie, których usunięcie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji w budynkach np. zapchanie kanalizacji, rozszczelnienie instalacji wodnej lub c.o., brak energii elektrycznej, awaria wewnętrznej instalacji gazowej itp.
 1. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy telefonicznie czy mailowo,
  a bardzo poważna sytuacja życiowa będzie wymagała osobistej Państwa wizyty w Spółdzielni, będzie ona oczywiście możliwa, ale po uprzednim umówieniu wizyty – telefonicznie lub pocztą e-mail.
 1. Obsługa kasowa działa również w sposób ograniczony i dlatego prosimy
  o maksymalne wykorzystanie możliwości płatności elektronicznej.

W trosce o Państwa zdrowie apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne podejście do panującej sytuacji i przestrzeganie zaleceń i procedur wprowadzonych przez władze miejskie i państwowe.

Zarząd i Kierownicy

Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Opublikowane przez data:

Zawieszenie działalności wszystkich Domów Kultury PSM

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zawiesza działalność wszystkich trzech Domów Kultury, tj.:
– Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej 45-47,
– Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej 46-48,
– Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej 27A.

Opublikowane przez data:

Zawieszenie kontroli – kominiarskich, instalacji gazowych, elektrycznych i azart oraz wymianę wodomierzy.

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o Państwa zdrowie i życie, a w związku z decyzją Rządu RP z dnia
11.03.2020 r., mającą na celu podjęcie działań w kierunku zmniejszenia zagrożenia
epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa,
w dniach od 13.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zawieszamy przewidziane w tym terminie
przeprowadzanie przez służby własne Spółdzielni jak i służby zewnętrzne kontroli
kominiarskich, instalacji gazowych, elektrycznych i azart oraz wymianę wodomierzy.

Wejście pracowników Spółdzielni bądź pracowników innych służb do Państwa lokali
mieszkalnych odbywać się będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii, których skutki
stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników bądź użytkowników innych
lokali w danym budynku bądź nieruchomości lub awarii mogących wpłynąć na pogorszenie
się stanu technicznego budynku.

O wyznaczonych ponownych terminach przeprowadzenia kontroli w Państwa lokalach
mieszkalnych będziemy informować na bieżąco w dotychczas obowiązujący w Spółdzielni
sposób.

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony