Opublikowane przez data:

Wznowienie działalności wszystkich trzech Domów Kultury od dnia 01.06.2020 r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

PABIANICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Szanowni Mieszkańcy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z wprowadzeniem w życie kolejnych wykonawczych aktów prawnych mających na celu znoszenie następnych etapów obostrzeń wynikających z występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (tzw. odmrażanie gospodarki) od dnia 01.06.2020 r. wznawiamy działalność wszystkich trzech Domów Kultury, tj:

– Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej 27A,

– Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej 45-47,

– Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej 46-48.

Działalność Domów Kultury, do czasu odwołania epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, prowadzona będzie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy i programu zajęć poszczególnych Domów Kultury umieszczane będą na bieżąco na witrynie internetowej Spółdzielni.

Zarząd

Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Opublikowane przez data:

Wznowienie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych od dnia 01.06.2020 r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

PABIANICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Szanowni Mieszkańcy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z wprowadzeniem w życie kolejnych wykonawczych aktów prawnych mających na celu znoszenie następnych etapów obostrzeń wynikających z występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (tzw. odmrażanie gospodarki) wznawiamy kontrole stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach należących do zasobów Spółdzielni wynikające z obowiązku nałożonego art. 62 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późn. zm.

Kontrole te przeprowadzane będą przez służby własne Spółdzielni począwszy od dnia 01.06.2020 r. z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i reżimu sanitarnego, a w szczególności:

– obowiązkowym zakładaniem środków ochrony osobistej, tj. rękawiczek oraz maseczek ochronnych zakrywających usta i nos,

– zachowaniem dystansu społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące daty przeprowadzenia kontroli w danym budynku umieszczane będą na bieżąco na witrynie internetowej Spółdzielni oraz na drzwiach wejściowych do klatek schodowych.

Opublikowane przez data:

Przetarg nr 3/2020 na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się
w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.

 
Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 11 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 05.06.2020 r. wadium w wysokości 15 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg nr 3/2020 na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 09.06.2020 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 do nr 7 oraz wzory dokumentacji

Opublikowane przez data:

Informacja dla mieszkańców PSM w sprawie wyłączenia ogrzewania 2020

Szanowni Państwo, pragniemy wyjaśnić , że spółdzielnia do tej pory nie wyłączyła ogrzewania przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy powód to pogoda w dzień ciepło, a w nocy spadki temperatury do zer, lub delikatny plus, a drugi powód ze względu na Państwa dobro i komfort życia w szczególności osób starszych i rodziców z dziećmi, którzy z powodu stanu epidemii zmuszeni są do ciągłego przebywania w domach i komfort cieplny jest potrzebny.

Śledząc portale pogodowe wszystko wskazuje na to, że od 25 maja pogoda ulegnie zmianie to znaczy temperatury w nocy będą powyżej 10 stopni, dlatego planujemy od poniedziałku 25 maja sukcesywnie wyłączać ogrzewanie.

Opublikowane przez data:

Aukcja (przetarg ustny) na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza

aukcję (przetarg ustny) na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 371/5 o powierzchni 1,5268 ha, usytuowanej w obrębie „P-19” położonej w Pabianicach przy ulicy Popławskiej 44-54, dla której jest urządzona księga wieczysta nr LD1P/00016584/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Czytaj dalej

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony