Aktualności

Opublikowane przez data:

Przetarg w dniu 20.12.2017 na nabycie lokalu użytkowego o powierzchni 298,70 m2

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 20.12.2017 r. o godz. 1300

przetarg ustny nieograniczony

na nabycie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ulicy Łaskiej 46/48 o powierzchni użytkowej 298,70m2 wraz z przypadającym udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej wynoszącym 29870/378140, związanej z odrębną własnością tego lokalu. Przedmiotowy lokal użytkowy wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem LD1P/00034274/5.

Czytaj dalej

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!