Aktualności

Opublikowane przez data:

Przetarg nr 3/2020 na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się
w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.

 
Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 11 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 05.06.2020 r. wadium w wysokości 15 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg nr 3/2020 na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 09.06.2020 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 do nr 7 oraz wzory dokumentacji

Opublikowane przez data:

Aukcja (przetarg ustny) na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza

aukcję (przetarg ustny) na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 371/5 o powierzchni 1,5268 ha, usytuowanej w obrębie „P-19” położonej w Pabianicach przy ulicy Popławskiej 44-54, dla której jest urządzona księga wieczysta nr LD1P/00016584/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Czytaj dalej

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony