Kontakt


Adres

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Zamkowa 42-44
95-200 Pabianice
zobacz w Mapach Google

NIP: 731-000-46-68
REGON: 000487580
KRS: 0000053903
BDO: 000473197

Telefon / Faks

centrala: 42 215-40-91
faks: 42 215-59-28

Godziny pracy

poniedziałek – 700 – 1700
wtorek – piątek: 700 – 1500


Sekretariat (pokój nr 1)

telefon: 42 215-55-72 wew. 22
email:


Biuro Obsługi Mieszkańców

w podcieniach budynku przy ul. Zamkowej 42
telefon: 42 215 40 91 wew. 51
email:

 • sprawdzanie i udzielanie informacji o stanie kont z tytułu opłat za używanie lokali na wniosek osoby posiadającej prawo do danego lokalu,
 • przyjmowanie pism kierowanych do Spółdzielni,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeń do: kancelarii notarialnej, sądu, urzędu skarbowego, banku, innych instytucji oraz wydawanie przygotowanych zaświadczeń,
 • udzielanie innych informacji z zakresu spraw dotyczących działalności Spółdzielni.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza (pok. 38)

telefon: (42) 215-21-84 wewn. 53 lub 13

telefon komórkowy #1: 513 038 651
telefon komórkowy #2: 513 097 303
telefon komórkowy #3: 513 038 588
telefon komórkowy #4: 510-926-665
email:

 • przyjmuje zlecenia dotyczące sprzedaży, zamiany lub wynajmu lokali mieszkalnych,
 • pomaga w dopełnianiu wszelkich formalności związanych z przeprowadzanymi transakcjami,
 • przygotowuje oferty sprzedaży i zamieszcza je w serwisach branżowych
 • pomaga w regulowaniu stanu prawnego zgłaszanych do sprzedaży nieruchomości,
 • zajmuje się wynajmem lokali użytkowych i dzierżawą terenów w zasobach Spółdzielni,
 • przeprowadza – organizuje przetargi na: sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż garaży oraz najem lokali użytkowych,
 • zajmuje się wszelkimi formalnościami dotyczącymi umieszczania banerów i ulotek reklamowych w zasobach Spółdzielni.

Radcy Prawni (pok. 36)

telefon: 42 215 40 91 wew. 26
telefon komórkowy: 513 038 646
email:

 • udzielanie członkom Spółdzielni porad prawnych z zakresu spraw wynikających z członkostwa lub posiadania spółdzielczego prawa do lokalu oraz osobom niebędącym członkami Spółdzielni z zakresu spraw wynikających z posiadania prawa odrębnej własności.

Inspektor Ochrony Danych – IOD

telefon: 42 214 64 70
email:

 • udzielanie informacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkiem Spółdzielni a posiadającym tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni,
 • informuje administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • współpracuje z organem nadzorczym.

Dział Organizacyjno-Samorządowy (pok. 24, 28)

telefon komórkowy: 508 352 297
42 215 40 91 wewn. 27, 37.
email:

 • udzielanie informacji dotyczących podstaw prawnych działalności organów spółdzielni (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu i Rad Osiedli)
 • udzielanie informacji o warunkach przekształceń spółdzielczych lokali w odrębną własność,
 • udzielanie informacji o obowiązujących regulaminach i innych unormowaniach wewnętrznych Spółdzielni,
 • przyjmowanie zgłoszeń o uzgodnionym z notariuszem terminie podpisania aktu notarialnego – ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności lokalu.

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Archiwum (pok. 4, 5)

telefon komórkowy: 572 337 998
42 225 00 48
42 215 40 91 wewn. 47, 48.
email: ,

Informacje w zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych, a w szczególności:

 • potwierdzania posiadanego tytułu prawnego do lokalu,
 • przyjęcia w poczet członków,
 • uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią osoby posiadającej to prawo,
 • przywracania spółdzielczego lokatorskiego prawa,
 • sprzedaży, darowizny, zamiany lokali,
 • nabycia lokalu w drodze spadku czy podziału majątku,
 • udzielania informacji komornikom i rzeczoznawcom majątkowym,
 • wystawiania zaświadczeń do: banku, kancelarii notarialnej, sądu i innych instytucji na życzenie właściciela lokalu.

Dział Rozliczeń Opłat Eksploatacyjnych (pok. 3)

telefon: 42 215 40 91 wew. 12 lub 16
email:

 • udziela informacji o wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • wydaje książeczki opłat za używanie lokali mieszkalnych,
 • wystawia faktury VAT za opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży,
 • wystawia rachunki za zużycie wody na podstawie wskazań wodomierzy,
 • potwierdza wnioski na dodatek mieszkaniowy przyznawany przez Urząd Miejski w Pabianicach.

Dział Rozliczeń Finansowych i Analiz (pok. 17, 18, [19 – dotyczy Wkładów i Kredytów])

telefon: 42 215 40 91 wew. 72 lub 73
email:

telefon: 42 215 40 91 wew. 40 lub 54 (pok. 19 – dotyczy Wkładów i Kredytów)
email:

 • prowadzenie rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzania lokali,
 • udzielanie informacji o sposobie wyliczania opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie dla każdego lokalu w zasobach PSM.
 • prowadzenie imiennej ewidencji wniesionych udziałów, wkładów mieszkaniowych i budowlanych przez członków spółdzielni,
 • rozliczenia kosztów termomodernizacji budynków (dociepleń) na lokale mieszkaniowe,
 • rozliczenia kosztów modernizacji urządzeń dźwigowych w budynkach wyposażonych w dźwigi osobowe (windy),
 • kompleksowa obsługa kredytów mieszkaniowych, których spłata objęta jest pomocą budżetu państwa, udzielonych na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe,
 • windykacja zadłużeń z tytułu zaległości kredytowych wobec Spółdzielni,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność.

Dział ds. Przetargów i Termomodernizacji (pok. 20)

telefon: 42 215 40 91 wew. 59
email:

 • udzielanie wyjaśnień dotyczących uprawnień zarządu w zakresie realizacji inwestycji polegających na termomodernizacji budynków,
 • informowanie o przebiegu prac termomodernizacyjnych,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
 • prowadzenie czynności związanych postępowaniami przetargowymi.

Dział Techniczny (pok. 11)

telefon: bezpośrednio – 42 227 05 31 lub 42 215 40 91 wew. 42
email:

 • informacja pisemna lub telefoniczna o możliwości przeprowadzenia remontów i przeróbek przez użytkowników lokali w zakresie aranżacji ścianek działowych, przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, montażu anten satelitarnych, klimatyzatorów, podzielników ciepła itp.

Dział Techniczny (pok. 12)

telefon: 42 215 40 91 wew. 19

 • informacja o prowadzonych w danym roku robotach remontowych oraz inwestycyjnych.

Dział Techniczny (pok. 13)

telefon: 42 215 40 91 wew. 31
email:

 • informacja o tytułach prawnych do gruntów będących we władaniu Spółdzielni.

Dział Windykacji (pok. 33)

telefon: 42 215 40 91 wew. 44 lub 513 097 459
email:

 • egzekucja zadłużeń z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie z osobami zadłużonymi negocjacji dotyczących spłaty zadłużenia.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony