PSM w liczbach

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LICZBACH:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było:

  1. 16 838 członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków i posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, w tym 3 463 członków Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności lokali.
  2. 342 osoby niebędące członkami Spółdzielni, a posiadające prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, którym przysługują:

–   spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – 25 osób (współwłaściciele lokali),

–   prawa odrębnej własności lokali – 317 osób.

  1. 308 budynków mieszkalnych.
  • Urządzenia dźwigowe:

– 30 budynków wysokich z wymienionymi wszystkimi 85 urządzeniami dźwigowymi. 

  • Termomodernizacja:

Do 31 grudnia 2023 r. termomodernizacji poddanych zostało 228 budynków:

– Administracja Nr 1 – 53 budynki,

– Administracja Nr 2 – 50 budynków,

– Administracja Nr 3 – 51 budynków,

– Administracja Nr 4 – 36 budynków,

– Administracja Nr 5 – 38 budynków.

  1. Lokale mieszkalne w zasobach PSM w podziale na ich status, ilość i powierzchnię.
Lp. Status lokalu mieszkalnego Liczba lokali mieszkalnych (szt.) Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2)
1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 269 14 249,71
2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 11 290 534 716,66
3. prawo odrębnej własności lokalu 3 434 178 735,41
4. najem lokalu 32 1 455,52
5. ekspektatywa własności 1 60,80
6. lokale zdane do Spółdzielni 7 336,00
7. lokale tymczasowe 2 78,86
8. lokale po adaptacji 3 116,38
Razem 15 038 729 749,34

 

  1. Lokale użytkowe w zasobach PSM w podziale na ich status, ilość i powierzchnię.
Lp. Status lokalu użytkowego Liczba lokali użytkowych (szt.) Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych (m2)
1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 35 3 673,66
2. prawo odrębnej własności lokalu 29 3 183,41
3. najem lokalu 117 11 772,49
Razem 181 18 629,56

 

  1. Garaże w zasobach PSM w podziale na ich status, położenie, ilość i powierzchnię.
Lp. Status garażu Liczba garaży ogółem (szt.) Powierzchnia użytkowa garaży ogółem (m2)
Liczba garaży wbudowanych (szt.) Powierzchnia użytkowa garaży wbudowanych (m2)
1. spółdzielcze własnościowe prawo 285 5 065,66
42 800,90
2. prawo odrębnej własności 75 1 334,27
6 96,48
3. najem 16 290,40
Razem 376 6 690,33
48 897,38

 

  1. Grunty znajdujące się w zasobach PSM w podziale na ich stan prawny, powierzchnię i udział procentowy.
Lp. Stan prawny gruntów Powierzchnia Udział (%)
1. użytkowanie wieczyste 17ha 88a 96m2 15,66
2. własność/współwłasność 96ha 30a 97m2 84,28
3. nieuregulowany stan prawny 7a 18 m2 0,06
Razem 114ha 27a 11m2 100

 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony