PSM w liczbach

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LICZBACH:

         Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było:

  1. 17.427 członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków i posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, w tym 3.105 członków Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności lokali.
  2. 364 osoby niebędące członkami Spółdzielni, a posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, którym przysługują:

– spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – 32 osoby (współwłaściciele lokali),
– prawa odrębnej własności lokali – 332 osoby.

  1. 308 budynków mieszkalnych.
  • Urządzenia dźwigowe:

–   budynki posiadające urządzenia – 30,

–   budynki mające wymienione wszystkie urządzenia dźwigowe – 23,

–   budynki, w których pozostało do wymiany po 1 urządzeniu dźwigowym – 3,

–   budynki, w których do chwili obecnej nie wymieniono żadnego urządzenia dźwigowego – 4,

–   budynek, w którym wymieniono 1 z 2 urządzeń dźwigowych (budynki dwuklatkowe) – 3. 

  • Termomodernizacja:

Do 31 grudnia 2019 r. termomodernizacji poddanych zostało 206 budynków:

–   Administracja Nr 1 – 52 budynków,

–   Administracja Nr 2 – 50 budynków,

–   Administracja Nr 3 – 45 budynków,

–   Administracja Nr 4 – 29 budynków,

–   Administracja Nr 5 – 30 budynków.

  1. 15.033 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ogółem 729.563,93 m2, w tym:

– 459 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej
ogółem 24.145,24 m2,

–   11.394 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni użytkowej ogółem 539.717,65 m2,

–   3.133 lokali mieszkalnych o statusie prawa odrębnej własności lokalu
o powierzchni użytkowej ogółem 163.541,30 m2,

–   1 lokal mieszkalny, w stosunku do którego zawarto umowę o ustanowienie ekspektatywy odrębnej własności lokalu (obecnie ekspektatywa własności) o powierzchni użytkowej 60,80 m2,

–   4 lokale mieszkalne zdane do Spółdzielni o powierzchni użytkowej ogółem 178,08 m2,

–   36 lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umów najmu o powierzchni ogółem 1.631,80 m2,

– 3 lokale mieszkalne uzyskane w wyniku adaptacji lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 191,20 m2,

–   3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej ogółem 97,86 m2 użytkowane jako lokale tymczasowe.

  1. 184 lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalne oraz usytuowane w budynkach wolnostojących o łącznej powierzchni 18.786,68 m2, w tym:

–   36 lokali o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o łącznej powierzchni 3.841,09 m2,

–   26 lokali o statusie prawa odrębnej własności lokalu o łącznej powierzchni 2.778,19 m2,

–   122 lokale użytkowe pozostałe (będące przedmiotem umowy najmu, lokale wolne oraz przeznaczone jako pomieszczenia biurowe na potrzeby własne Spółdzielni) o łącznej powierzchni 12.167,40 m2.

Dodatkowo w 2019 r. działalność gospodarcza prowadzona była w lokalach gospodarczych oraz innych lokalach znajdujących się w zasobach Spółdzielni – piwnicach, lokalach na ostatnich kondygnacjach.

  1. 376 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 6.690,33 m2 (w tym 48 garaży o powierzchni użytkowej ogółem 897,38 m2 wbudowanych w budynki mieszkalne), z czego:

–   287 garaży o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o łącznej powierzchni 5.102,57m2,

–   69 garaży o statusie prawa odrębnej własności lokalu o łącznej powierzchni 1.222,96 m2,

–   20 garaży wynajmowane przez Spółdzielnię o łącznej powierzchni 364,80 m2.

  1. Spółdzielnia zarządzała gruntami o powierzchni ogółem 115ha 84a 63 m2, w tym:

–   w wieczystym użytkowaniu są grunty o powierzchni 19ha 48a 54 m2, co stanowi 16,82% powierzchni gruntów ogółem,

–   własność/współwłasność stanowią grunty o powierzchni 96ha 28a 91 m2, co stanowi 83,12% powierzchni gruntów ogółem,

–   nieuregulowany stan prawny mają grunty o powierzchni 7a 18 m2, co stanowi 0,06% powierzchni gruntów ogółem.

                                                                      Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony