PSM w liczbach

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LICZBACH:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było:

  1. 17.230 członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków i posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, w tym 3.174 członków Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności lokali.
  2. 366 osób niebędących członkami Spółdzielni, a posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, którym przysługują:

– spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – 32 osoby (współwłaściciele lokali),

– prawa odrębnej własności lokali – 334 osoby.

  1. 308 budynków mieszkalnych.
  • Urządzenia dźwigowe:

– 30 budynków wysokich, w których wymianie poddanych zostały 82 urządzenia dźwigowe.

  • Termomodernizacja:

Do 31 grudnia 2020 r. termomodernizacji poddanych zostało 211 budynków:

– Administracja Nr 1 – 52 budynki,

– Administracja Nr 2 – 50 budynków,

– Administracja Nr 3 – 47 budynków,

– Administracja Nr 4 – 30 budynków,

– Administracja Nr 5 – 32 budynki.

  1. Lokale mieszkalne w zasobach PSM w podziale na ich status, ilość i powierzchnię.
Lp. Status lokalu mieszkalnego Liczba lokali mieszkalnych (szt.) Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2)
1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 407 21.362,71
2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 11.366 538.397,07
3. prawo odrębnej własności lokalu 3.219 167.960,44
4. najem lokalu 34 1.544,88
5. ekspektatywa własności 1 60,80
6. lokale zdane do Spółdzielni 3 140,17
7. lokale tymczasowe 3 97,86
Razem 15.033 729.563,93

 

  1. Lokale użytkowe w zasobach PSM w podziale na ich status, ilość i powierzchnię.
Lp. Status lokalu użytkowego Liczba lokali użytkowych (szt.) Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych(m2)
1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 36 3.841,09
2. prawo odrębnej własności lokalu 26 2.778,19
3. najem lokalu 122 12.167,40
Razem 184 18.786,68

 

  1. Garaże w zasobach PSM w podziale na ich status, położenie, ilość i powierzchnię.
Lp. Status garażu Liczba garaży ogółem (szt.) Powierzchnia użytkowa garaży ogółem (m2)
Liczba garaży wbudowanych (szt.) Powierzchnia użytkowa garaży wbudowanych (m2)
1. spółdzielcze własnościowe prawo 286 5.083,67
42 800,90
2. prawo odrębnej własności 70 1.241,86
6 96,48
3. najem 20 364,80
Razem 376 6.690,33
48 897,38

 

  1. Grunty znajdujące się w zasobach PSM w podziale na ich stan prawny, powierzchnię i udział procentowy.
Lp. Stan prawny gruntów Powierzchnia Udział (%)
1. użytkowanie wieczyste 17ha 95a 86m2 15,71
2. własność/współwłasność 96ha 28a 91m2 84,23
3. nieuregulowany stan prawny 7a 18m2 0,06
Razem 114ha 31a 95m2 100

 

Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony