PSM w liczbach

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LICZBACH:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było:

  1. 13.469 członków ogółem, w tym:

– 190 członków oczekujących,

– 2.520 członków Spółdzielni posiadających prawo własności lokali w Spółdzielni (odrębną własność).

  1. 1.378 osób niebędących członkami Spółdzielni (posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali bądź prawa odrębnej własności lokali).
  2. 308 budynków mieszkalnych.
  • Urządzenia dźwigowe:

– budynki posiadające urządzenia dźwigowe – 30,

– budynki mające wymienione wszystkie urządzenia dźwigowe – 19,

– budynki, w których pozostało do wymiany po 1 urządzeniu dźwigowym – 5,

– budynki, w których do chwili obecnej nie wymieniono żadnego urządzenia dźwigowego – 6.

  • Termomodernizacja:

Do 31.12.2016 r. termomodernizacji poddane zostały 172 budynki:

– Administracja Nr 1 – 48 budynków,

– Administracja Nr 2 – 46 budynków,

– Administracja Nr 3 – 37 budynków,

– Administracja Nr 4 – 20 budynków,

– Administracja Nr 5 – 21 budynków.

  1. 15.028 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ogółem 729.279,27 m2, w tym:

– 786 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej ogółem 42.599,73 m2,

– 11.491 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni użytkowej ogółem 544.408,53 m2,

– 2.690 lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności lokalu o powierzchni użytkowej ogółem 139.455,47 m2.

  1. 185 lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalne oraz usytuowanych w budynkach wolnostojących o łącznej powierzchni 19.710,03 m2, w tym:

– 37 lokali o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o łącznej powierzchni 3.867,59 m2 (razem z powierzchnią pomieszczeń do nich przynależnych),

– 23 lokale o statusie prawa odrębnej własności lokalu o łącznej powierzchni 2.560,28 m2,

– 125 lokali użytkowych pozostałych o łącznej powierzchni 13.282,16 m2.

W roku 2016 działalność gospodarcza prowadzona była w 328 lokalach (w tym w lokalach użytkowych, gospodarczych oraz innych lokalach znajdujących się w zasobach Spółdzielni – piwnicach, pralnie, lokalch na ostatnich kondygnacjach, które mogą być wynajmowane również na prowadzenie w nich działalności gospodarczej).

  1. 377 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 6.706,33 m2 (w tym 48 garaży o powierzchni ogółem 897,38 m2 wbudowanych w budynki mieszkalne), z tego:

– 291 garaży o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o łącznej powierzchni powierzchni 5.171,78 m2,

– 63 garaże o statusie prawa odrębne własności lokalu o łącznej powierzchni 1.114,85 m2,

– 23 garaże są wynajmowane przez Spółdzielnię o łącznej powierzchni 419,70 m2.

  1. 116ha 16a 50m2 powierzchni gruntów ogółem zarządzanych przez Spółdzielnię, w tym:

– w wieczystym użytkowaniu są grunty o powierzchni 112ha 71a 67 m2, co stanowi 97,03% powierzchni gruntów ogółem,

– własność stanowią grunty o powierzchni 2ha 77a 16 m2, co stanowi około 2,39% powierzchni gruntów ogółem,

– nieuregulowany stan prawny mają grunty o powierzchni 67a 67 m2, co stanowi około 0,58% powierzchni gruntów ogółem.

 

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!