PSM w liczbach

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LICZBACH:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było:

  1. 16.577 członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków i posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, w tym 2.631 członków Spółdzielni posiadających prawo odrębnej własności lokalu.

Nadal trwają prace uaktualniające rejestr członków Spółdzielni zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

 1. 259 osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują:

– spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – 11 osób (współwłaściciele lokali),
– prawa odrębnej własności lokali – 248 osób.

 1. 308 budynków mieszkalnych.
 • Urządzenia dźwigowe:

– budynki posiadające urządzenia – 30,

– budynki mające wymienione wszystkie urządzenia dźwigowe – 20,

– budynki, w których pozostało do wymiany po 1 urządzeniu dźwigowym – 4,

– budynki, w których do chwili obecnej nie wymieniono żadnego urządzenia dźwigowego – 6.

 • Termomodernizacja:

Do 31.12.2017 r. termomodernizacji poddanych zostało 177 budynków:

– Administracja Nr 1 – 49 budynków,

– Administracja Nr 2 – 46 budynków,

– Administracja Nr 3 – 37 budynków,

– Administracja Nr 4 – 23 budynki,

– Administracja Nr 5 – 22 budynki.

 1. 15.028 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ogółem 729.279,27 m2,
  w tym:

– 751 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej ogółem 40.803,38 m2,

– 11.472 lokale mieszkalne o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni użytkowej ogółem 543.528,65 m2,

– 2.752 lokale mieszkalne o statusie prawa odrębnej własności lokalu
o powierzchni użytkowej ogółem 142.475,35 m2,

– 3 lokale mieszkalne, w stosunku do których zawarto umowy o ustanowienie ekspektatywy odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej ogółem 194,34 m2,

– 5 lokali zdanych do Spółdzielni o powierzchni użytkowej ogółem 225,96 m2,

– 42 lokale mieszkalne użytkowane na podstawie umów najmu o powierzchni ogółem 1.953,73 m2 (w tym byłe funkcyjne lub po adaptacji wolnych pomieszczeń oraz wynajmowane osobom, którym na skutek zadłużenia wygasły wcześniej posiadane spółdzielcze prawa do tych lokali i którzy spłacili zadłużenie w wyniku rozliczenia wkładu mieszkaniowego),

– 3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej ogółem 97,86 m2 użytkowane jako lokale tymczasowe.

 1. 184 lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalne oraz usytuowane
  w budynkach wolnostojących o łącznej powierzchni 18.897,75 m2,w tym:

– 37 lokali o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

o łącznej powierzchni 3.867,59 m2 (razem z powierzchnią pomieszczeń do nich przynależnych),

– 23 lokale o statusie prawa odrębnej własności lokalu o łącznej powierzchni 2.560,28 m2,

– 124 lokale użytkowe pozostałe o łącznej powierzchni 12.469,88 m2.

W 2017 roku działalność gospodarcza prowadzona była w 285 lokalach (w tym
w lokalach użytkowych, gospodarczych oraz innych lokalach znajdujących się
w zasobach Spółdzielni – piwnicach, pralniach, lokalach na ostatnich kondygnacjach, które mogą być wynajmowane również na prowadzenie w nich działalności gospodarczej).

 1. 377 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 6.707,63 m2 (w tym 48 garaży
  o powierzchni użytkowej ogółem 897,38 m2 wbudowanych w budynki mieszkalne), z czego:

– 290 garaży o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o łącznej powierzchni 5.154,28 m2,

– 65 garaży o statusie prawa odrębnej własności lokalu o łącznej powierzchni 1.151,85 m2,

– 22 garaże wynajmowane przez Spółdzielnię o łącznej powierzchni 401,50 m2.

 1. Spółdzielnia zarządzała gruntami o powierzchni ogółem 115ha 90a 51m2, w tym:

– w wieczystym użytkowaniu są grunty o powierzchni 112ha 70a 41m2, co stanowi 97,24% powierzchni gruntów ogółem,

– własność stanowią grunty o powierzchni 3ha 7a 4m2, co stanowi 2,65% powierzchni gruntów ogółem,

– nieuregulowany stan prawny mają grunty o powierzchni 13a 6m2, co stanowi 0,11% powierzchni gruntów ogółem.

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Na górę strony