PSM w liczbach

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LICZBACH:

         Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było:

 1. 17.604 członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków i posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, w tym 2.521 członków Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności lokali.
 2. 265 osób niebędących członkami Spółdzielni, a posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, którym przysługują:

– spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – 16 osób (współwłaściciele lokali),
– prawa odrębnej własności lokali – 249 osób.

 1. 308 budynków
  mieszkalnych.
 • Urządzenia dźwigowe:

–   budynki posiadające urządzenia – 30,

–   budynki mające wymienione wszystkie urządzenia dźwigowe – 21,

–   budynki, w których pozostało do wymiany po 1 urządzeniu dźwigowym – 4,

–   budynki, w których do chwili obecnej nie wymieniono żadnego urządzenia dźwigowego – 4,

–   budynek, w którym wymieniono 1 z 4 urządzeń dźwigowych – 1. 

 • Termomodernizacja:

Do 31 grudnia 2018 r. termomodernizacji poddanych zostało 199 budynków:

–   Administracja Nr 1 – 51 budynków,

–   Administracja Nr 2 – 50 budynków,

–   Administracja Nr 3 – 43 budynki,

–   Administracja Nr 4 – 27 budynków,

–   Administracja Nr 5 – 28 budynków.

 1. 15.028 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ogółem 729.279,27 m2, w tym:

–   584 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej
ogółem 31.207,56 m2,

–   11.439 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni użytkowej ogółem 541.835,00 m2,

–   2.959 lokali mieszkalnych o statusie prawa odrębnej własności lokalu
o powierzchni użytkowej ogółem 154.158,18 m2,

–   1 lokal mieszkalny, w stosunku do którego zawarto umowę o ustanowienie ekspektatywy odrębnej własności lokalu (obecnie ekspektatywa własności) o powierzchni użytkowej 60,80 m2,

–   3 lokale mieszkalne zdane do Spółdzielni o powierzchni użytkowej ogółem 126,24 m2,

–   39 lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umów najmu o powierzchni ogółem 1.793,63 m2 (w tym byłe funkcyjne lub po adaptacji wolnych pomieszczeń oraz wynajmowane osobom, którym na skutek zadłużenia wygasły wcześniej posiadane spółdzielcze prawa do tych lokali i którzy spłacili zadłużenie w wyniku rozliczenia wkładu mieszkaniowego),

–   3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej ogółem 97,86 m2 użytkowane jako lokale tymczasowe.

 1. 184 lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalne oraz usytuowane w budynkach wolnostojących o łącznej powierzchni 18.897,75 m2, w tym:

–   37 lokali o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o łącznej powierzchni 3.867,59 m2,

–   23 lokale o statusie prawa odrębnej własności lokalu o łącznej powierzchni 2.560,28 m2,

–   124 lokale użytkowe pozostałe (będące przedmiotem umowy najmu, lokale wolne oraz przeznaczone jako pomieszczenia biurowe na potrzeby własne Spółdzielni) o łącznej powierzchni 12.469,88 m2.

Dodatkowo w 2018 r. działalność gospodarcza prowadzona była w lokalach gospodarczych oraz innych lokalach znajdujących się w zasobach Spółdzielni – piwnicach, lokalach na ostatnich kondygnacjach, które mogą być wynajmowane również na prowadzenie w nich działalności gospodarczej.

 1. 377 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 6.707,63 m2 (w tym 48 garaży o powierzchni użytkowej ogółem 897,38 m2 wbudowanych w budynki mieszkalne), z czego:

–   290 garaży o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o łącznej powierzchni 5.154,28 m2,

–   65 garaży o statusie prawa odrębnej własności lokalu o łącznej powierzchni 1.151,85 m2,

–   22 garaże wynajmowane przez Spółdzielnię o łącznej powierzchni 401,50 m2.

 1. Spółdzielnia zarządzała gruntami o powierzchni ogółem 115ha 84a 63 m2, w tym:

–   w wieczystym użytkowaniu są grunty o powierzchni 112ha 70a 41 m2, co stanowi 97,29% powierzchni gruntów ogółem,

–   własność stanowią grunty o powierzchni 3ha 7a 4m2, co stanowi 2,65% powierzchni gruntów ogółem,

–   nieuregulowany stan prawny mają grunty o powierzchni 718 m2, co stanowi 0,06% powierzchni gruntów ogółem.

                                                                      Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony