PSM w liczbach

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LICZBACH:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było:

  1. 16.955 członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków i posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, w tym 3.415 członków Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności lokali.
  2. 345 osób niebędących członkami Spółdzielni, a posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, którym przysługują:

– spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – 24 osoby (współwłaściciele lokali),

– prawa odrębnej własności lokali – 321 osób.

  1. 308 budynków mieszkalnych.
  • Urządzenia dźwigowe:

– 30 budynków wysokich z wymienionymi wszystkimi 85 urządzeniami dźwigowymi. 

  • Termomodernizacja:

Do 31 grudnia 2022 r. termomodernizacji poddanych zostało 220 budynków:

– Administracja Nr 1 – 53 budynki,

– Administracja Nr 2 – 50 budynków,

– Administracja Nr 3 – 49 budynków,

– Administracja Nr 4 – 34 budynki,

– Administracja Nr 5 – 34 budynki.

  1. Lokale mieszkalne w zasobach PSM w podziale na ich status, ilość i powierzchnię.
Lp. Status lokalu mieszkalnego Liczba lokali mieszkalnych (szt.) Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2)
1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 306 16.116,37
2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 11.314 535.930,48
3. prawo odrębnej własności lokalu 3.368 175.497,97
4. najem lokalu 33 1.503,68
5. ekspektatywa własności 1 60,80
6. lokale zdane do Spółdzielni 8 346,67
7. lokale tymczasowe 2 78,86
8. lokale po adaptacji 6 214,51
Razem 15.038 729.749,34

 

  1. Lokale użytkowe w zasobach PSM w podziale na ich status, ilość i powierzchnię.
Lp. Status lokalu użytkowego Liczba lokali użytkowych (szt.) Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych (m2)
1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 35 3.673,66
2. prawo odrębnej własności lokalu 28 3.016,42
3. najem lokalu 119 11.966,79
Razem 182 18.656,87

 

  1. Garaże w zasobach PSM w podziale na ich status, położenie, ilość i powierzchnię.
Lp. Status garażu Liczba garaży ogółem (szt.) Powierzchnia użytkowa garaży ogółem (m2)
Liczba garaży wbudowanych (szt.) Powierzchnia użytkowa garaży wbudowanych (m2)
1. spółdzielcze własnościowe prawo 286 5.083,67
42 800,90
2. prawo odrębnej własności 74 1.316,26
6 96,48
3. najem 16 290,40
Razem 376 6.690,33
48 897,38

 

  1. Grunty znajdujące się w zasobach PSM w podziale na ich stan prawny, powierzchnię i udział procentowy.
Lp. Stan prawny gruntów Powierzchnia Udział (%)
1. użytkowanie wieczyste 17ha 95a 86 m2 15,70
2. własność/współwłasność 96ha 34a 51 m2 84,24
3. nieuregulowany stan prawny 7a 18 m2 0,06
Razem 114ha 37a 55 m2 100

 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony