Władze

  1. Walne Zgromadzenie – najwyższa władza Spółdzielni. Składa się z wszystkich członków Spółdzielni uczestniczących w obradach.
  2. Rada Nadzorcza – sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
   Składa się z od 15 do 18 członków wybieranych na trzyletnie kadencje. Skład Rady Nadzorczej:

   • Szubert Stanisław – Przewodniczący
   • Rogalewicz Edward – Zastępca Przewodniczącego
   • Piechulska Ewa – Sekretarz
   • Banasiak Juliusz
   • Bojakowska Danuta
   • Cieciorowski Piotr
   • Fręch Dorota
   • Jędrych Halina
   • Kępa Małgorzata
   • Kowalczyk Urszula
   • Lorenc Jan
   • Magier Jarosław
   • Olszowiec Irena
   • Pacholczyk Halina
   • Pluciński Jan
   • Radwańska Jolanta
   • Wira Gizela
   • Wróblewska Zenona

   Spotkanie z członkami Rady Nadzorczej możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu:

   telefon komórkowy: 508 352 297,

   42 215 40 91 wew. 27, 37.


   • Przy Radzie Nadzorczej działają trzy komisje stałe:
    • Komisja Rewizyjna,
    • Komisja Techniczna,
    • Komisja Społeczno-Wychowawcza.
  3. Zarząd – kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
   • Skład Zarządu:
    • Prezes – Wacław Przybylski,
    • Zastępca Prezesa ds. Organizacyjno-Prawnych – Krystyna Cechowicz,
    • Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Przemysław Mikołajewski.
  4. Administracje – kierują bieżącym działaniem spółdzielni na wyznaczonych obszarach.
  5. Rady Osiedla – współdziałają z Radą Nadzorczą i Zarządem w sprawach dotyczących osiedla, którego obszar pokrywa się z terenem działania odpowiedniej Administracji.
   Składają się z od 8 do 12 członków wybieranych na trzyletnie kadencje. Liczbę członków Rad Osiedli określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do liczby członków Spółdzielni.

Członkowie Rad Osiedla pełnią dyżury:

Rada Osiedla Nr 1:

Spotkanie z członkami Rady Osiedla Nr 1 możliwe jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej 46-48, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny w siedzibie Administracji Nr 1 bądź pod numerem telefonu:

telefon komórkowy: 513 097 435

42 213 00 84 lub 42 215 75 47.

Rada Osiedla Nr 2:

Spotkanie z członkami Rady Osiedla Nr 2 możliwe jest w każdy drugi poniedziałek miesiąca w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej 45-47, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny w siedzibie Administracji Nr 2 bądź pod numerem telefonu:

telefon komórkowy: 513 097 467

42 215 59 90 lub 42 213 15 35.

Rada Osiedla Nr 3:

Spotkanie z członkami Rady Osiedla Nr 3 możliwe jest w każdy drugi poniedziałek miesiąca w siedzibie Administracji Nr 3 przy ul. 20 Stycznia 18, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny w siedzibie Administracji Nr 3 bądź pod numerem telefonu:

telefon komórkowy: 513 097 143

42 214 52 30 lub 42 215 01 57.

Rada Osiedla Nr 4:

Spotkanie z członkami Rady Osiedla Nr 4 możliwe jest w każdy poniedziałek poprzedzający posiedzenie Rady Osiedla Nr 4 w siedzibie Administracji Nr 4 przy ul. Smugowej 25, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny w siedzibie Administracji Nr 4 bądź pod numerem telefonu:

telefon komórkowy: 513 097 368

42 214 64 70 lub 42 214 64 11.

Rada Osiedla Nr 5:

Spotkanie z członkami Rady Osiedla Nr 5 możliwe jest w każdy drugi poniedziałek miesiąca w siedzibie Administracji Nr 5 przy ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego 23, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny w siedzibie Administracji Nr 5 bądź pod numerem telefonu:

telefon komórkowy: 513 097 135

42 215 98 41 lub 42 215 09 48.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony