Władze

Zawieszenie comiesięcznych dyżurów członków Rady Nadzorczej

W związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, do odwołania zawiesza się comiesięczne dyżury członków Rady Nadzorczej.


  1. Walne Zgromadzenie – najwyższa władza Spółdzielni. Składa się z wszystkich członków Spółdzielni uczestniczących w obradach.
  2. Rada Nadzorcza – sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
   Składa się z od 15 do 18 członków wybieranych na trzyletnie kadencje. Skład Rady Nadzorczej:

   • Szubert Stanisław – Przewodniczący
   • Rogalewicz Edward – Zastępca Przewodniczącego
   • Lorenc Jan – Sekretarz
   • Banasiak Juliusz
   • Hanczka Elżbieta
   • Jędrych Janusz
   • Jopek Ewelina
   • Kaźmierczak Halina
   • Kędzierska Ewa
   • Kowalczyk Halina
   • Kubiak Tadeusz
   • Maurer Jolanta
   • Mencwal Zbigniew
   • Rotek Grażyna
   • Senderecki Wojciech
   • Wnuk Alicja
   • Wódka Jadwiga

   Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w siedzibie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Zamkowej 42, pokój nr 9 w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 1500 do 1700.


   • Przy Radzie Nadzorczej działają trzy komisje stałe:
    • Komisja Rewizyjna,
    • Komisja Techniczna,
    • Komisja Społeczno-Wychowawcza.
  3. Zarząd – kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
   • Skład Zarządu:
    • Prezes – Wacław Przybylski,
    • Zastępca Prezesa ds. Organizacyjno-Prawnych – Krystyna Cechowicz,
    • Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Przemysław Mikołajewski.
  4. Administracje – kierują bieżącym działaniem spółdzielni na wyznaczonych obszarach.
  5. Rady Osiedla – współdziałają z Radą Nadzorczą i Zarządem w sprawach dotyczących osiedla, którego obszar pokrywa się z terenem działania odpowiedniej Administracji.
   Składają się z od 8 do 12 członków wybieranych na trzyletnie kadencje. Liczbę członków Rad Osiedli określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do liczby członków Spółdzielni.

Zawieszenie comiesięcznych dyżurów członków Rad Osiedla

W związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, do odwołania zawiesza się comiesięczne dyżury członków Rady Osiedla


Członkowie Rad Osiedla pełnią dyżury:

  • Rada Osiedla nr 1 w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury przy ulicy Łaskiej 46/8, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1700.
  • Rada Osiedla nr 2 w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Orlej 45, w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1700.
  • Rada Osiedla nr 3 w siedzibie Administracji nr 3 przy ulicy 20 Stycznia 18, w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1700.
  • Rada Osiedla nr 4 w siedzibie Administracji nr 4 przy ulicy Smugowej 25, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1700.
  • Rada Osiedla nr 5 w siedzibie Administracji nr 5 przy ulicy Grota Roweckiego 23, w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach 1600 – 1700.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony