Przetarg ustny w dniu 25.10.2018 na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala 25 w dniu 25.10.2018 r. o godz. 1300 przetarg ustny na najem lokali użytkowych:

 1. Przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 15 o pow. użyt. 124,50 m2 (I piętro, wszystkie media, dobra lokalizacja) miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 zł plus VAT.
  Wadium 4.800 zł.
 2. Przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 8 o pow. użyt. 286,70 m2 (I piętro, wszystkie media, dobra lokalizacja) miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 zł plus VAT. Do lokalu przynależy dodatkowe pomieszczenie
  o pow. 12 m2. Istnieje możliwość podziału tej powierzchni i zaadoptowania tego lokalu na mieszkania lub mniejsze lokale użytkowe. Spółdzielnia wyrazi zgodę na podnajem zaadoptowanych przez Najemcę powierzchni.
  Wadium 11.000 zł.
 3. Przy ulicy Wyszyńskiego 3 lok. nr 1 o pow. użyt. 284,66 m2 (parter w budynku mieszkalnym, dobra lokalizacja – centrum Pabianic, zimna woda, możliwość podłączenia ciepłej wody z sieci) miesięczne stawka najmu za 1 m2 wynosi 19,00 zł plus VAT.
  Wadium 20.000 zł.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej. Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się ze wzorem umowy najmu, a także ze stanem technicznym lokalu. Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa oferenta na dowodzenie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 227 49 03.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Umieszczono na stronie dnia 03.10.2018 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony