Aktualności

Opublikowane przez data:

Włączenie ogrzewania w budynkach PSM

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie chcąc dopuścić do nadmiernego wychłodzenia mieszkań, co mogłoby być przyczyną ewentualnych przeziębień i chorób na grypę, informuje mieszkańców, że rozpoczyna sukcesywne włączanie centralnego ogrzewania w budynkach już w piątek 25 września 2020 r.

Opublikowane przez data:

Przetarg na okresową 5-letnią kontrolę obiektów budowlanych w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44 ogłasza przetarg na okresową 5 – letnią kontrolę obiektów budowlanych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 02.10.2020 r. wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na okresową 5 – letnią kontrolę obiektów budowlanych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 06.10.2020 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pliki do pobrania:
Protokół odbioru
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ

Umieszczono na stronie dnia 22.09.2020 r.
Opublikowane przez data:

PIKNIK W STYLU FOLK czyli wyjazdowe rozpoczęcie sezonu fit

W pierwszą sobotę września uczestnicy zajęć fitness, prowadzonych w SDK, wybrali się w rejon Zgierza, by oficjalnie rozpocząć sezon 2020/2021.
Postawiliśmy na regionalizm i tradycję. Zwiedziliśmy zabytkową kuźnię w Dzierżąznej, gdzie można z bliska zobaczyć jak się wykuwa podkowy. Jedna powstała na naszych oczach i przywieźliśmy ją do placówki. Zawiśnie na ścianie, by przynosić szczęście wszystkim eSDeKowiczom 😉

Czytaj dalej

Opublikowane przez data:

Uzupełniony harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy wrzesień 2020 – Administracja nr 5

Administracja nr 5

Adres I termin godziny
Bugaj 64 21.09.2020 r. 9-17
Bugaj 66 18.09.2020 r. 9-17
Bugaj 68 25.09.2020 r. 9-17
Bugaj 82 22.09.2020 r. 9-17
Bugaj 84 23.09.2020 r. 9-17
Bugaj 88 24.09.2020 r. 9-17
Popławska 28 18.09.2020 r. 13-17
Popławska 40 22.09.2020 r. 13-17
Jadwigi Wajsówny 1 14.09.2020 r. 13-17
Jadwigi Wajsówny 5 16.09.2020 r. 8-12
Opublikowane przez data:

WAKACJE W BARAKU – 2020

Wakacje 2020 trwały w Domu Kultury BARAK od 1 lipca do 22 sierpnia. Harmonogram zajęć został dopasowany do obowiązujących przepisów związanych z pandemią. Choć dzieci żałowały, że w tym wyjątkowym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat nie było w Domu Kultury półkolonii, to cieszyły ich zajęcia prowadzone stacjonarnie. Oferta dla dzieci obejmowała zajęcia plastyczne, warsztaty manualne, letni Teatrzyk Małego Aktora, naukę gry na instrumentach (gitara i keyboard) oraz grę w ping-ponga.

Czytaj dalej

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony