Przetarg ustny w dniu 14.09.2017 na najem lokalu użytkowego

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 14.09.2017 r. o godz. 1415 przetarg ustny na najem lokalu użytkowego

przy ulicy Wileńskiej 47 o pow. użyt. 66,84 m2.

Miesięczna stawka najmu za 1m2 wynosi 16,00 plus VAT. Wadium 4.000 zł.

Lokal położony w parterze budynku wolnostojącego w szeregu innych lokali użytkowych, w niedalekiej odległości od szpitala i osiedla
mieszkaniowego. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, grzewczą oraz elektryczną.
Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1m2 powierzchni użytkowej.
Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju
prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się z wzorem umowy najmu, a także ze stanem technicznym lokalu.

Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy
do przyszłego najemcy.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa
oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 227 49 03.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony