II etapowy przetarg ustny na ustanowienie ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłasza

II etapowy przetarg ustny na ustanowienie ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, który odbędzie się 21.03.2016 r. w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42/44

Adres Opis lokalu Wartośc wkładu budowlanego Wadium
ul. Waltera Janke 52 m 18 Lokal o powierzchni 72,74 m2. Położony na II piętrze. Składa się z czterech pokoi, kuchni, WC razem z łazienką. Mieszkanie rozkładowe. Balkon duży. 166.000,00 zł 8.300 zł

I etap – ograniczony dla członków oczekujących w PSM o godz.1415.
II etap – przetarg nieograniczony dla zainteresowanych zawarciem umowy na ustanowienie ekspektatywy prawa odrębnej własności o godz.1430.
Kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym jest:

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 21.03.2016 r., oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium.
    Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  • Podanie imienia i nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowane pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym lokalu mieszkalnego, treścią wzoru umowy oraz warunkami przetargu.

Wylicytowana kwota w całości będzie na poczet wkładu budowlanego. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza, ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu: 42 227-49-03.

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny bądź zmiany jego warunków.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony