II etapowy przetarg ustny na ustanowienie prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza w dniu 24 marca 2016 r.

II etapowy przetarg ustny na ustanowienie prawa odrębnej własności na niże wymienione lokale mieszkalne:

Lp. Adres Opis lokalu Cena wywoławcza Dodatkowa opłata Wadium
1. ul. Broniewskiego 3 m 72 Lokal o pow. użytkowej 52,49 m2. Położony jest na XI piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 110 544,00 zł
+ 8% VAT
984,00 zł 6 000,00 zł
2. ul. Butaj 92 m 9 Lokal o pow. użytkowej 60,33 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon (mały). Mieszkanie szczytowe, rozkładowe. 131 000,00 —- 6 550,00
3. ul. Cicha 34 m 94 Lokal o pow. użytkowej 36,47 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 80 000,00 —- 4 000,00
4. ul. Cicha 51 m 38 Lokal o pow. użytkowej 37,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal posiada balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 86 000,00 —- 4 300,00
5. ul. Gawrońska 10 m 48 Lokal o pow. użytkowej 48,15 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 116 000,00 —- 5 800,00
6. ul. Smugowa 33 m 19 Lokal o pow. użytkowej 48,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe. 110 000,00 150,00 5 600,00
7. ul. Waltera Janke 48 m 39 Lokal o pow. użytkowej 60,63 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe. 138 000,00 150,00 7 000,00
8. ul. Wyspiańskiego 4 m 45 Lokal o pow. użytkowej 43,86 m2. Położony jest na V piętrze w budynku jedenastokondygnacyjnym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienka razem z WC. Balkon mały. Mieszkanie jednostronne, środkowe. 97 000,00 —- 4 850,00
9. ul. Smugowa 4B m 20 Lokal o pow. użytkowej 37,55 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju. Łazienka razem z WC. Lokal posiada balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe, rozkładowe. 80 000,00 —- 4 000,00
10. ul. Wyspiańskiego 1 m 147 Lokal o pow. użytkowej 33,90 m2. Położony na VII piętrze i składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego. WC razem z łazienką. Lokal posiada balkon (mały). 77 000,00 —- 3 850,00
11. ul. Wyspiańskiego 4 m 76 Lokal o pow. użytkowej 47,10 m2. Położony jest na IX piętrze. Mieszkanie rozkładowe składa się z dwóch pokoi, kuchni. WC razem z łazienką. Balkon mały. Mieszkanie rozkładowe. 107 000,00 —- 5 350,00

 
Cena nabycia stanowi cenę osiągnięą w ustnym przetargu nieograniczonym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.
I etap – ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – o godz. 1400. Osoby przystępujące do przetargu prosimy o podanie numeru członkowskiego.
II etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych – godz. 1410.
 
Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym jest:

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzącyc działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji ustnego przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżona należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzania ustnego przetargu.

Wylicytowana kwota w całości będzie na poczet wkładu budowlanego. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.
 
Koszty (aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.
 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza, ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu: 42 227-49-03.
 
Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony