Przetarg na nabycie prawa odrębnej własności na lokale mieszkalne

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza

w dniu 30 czerwca 2016 r. przetarg ustny o godz. 1400

w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala nr 25


Na nabycie prawa odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych

Lp. Adres Opis lokalu Cena wywoławcza w zł Wadium w zł
1. Broniewskiego 3 m 72 Lokal o pow. 52,49 m2. Położony na XI piętrze – wieżowiec. Składa się z dwóch pokoi, kuchni. Łazienki razem z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie środkowe. 110.544,00 zł
+ 8% VAT
+ 984,00
5.600 zł
2. Bugaj 92 m 9 Lokal o pow. 60,33 2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (mały). Mieszkanie szczytowe, rozkładowe. 131.000,00 6.600,00
3. Cicha 34 m 94 Lokal po pow. 36,472. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 80.000,00 4.000,00
4. Cicha 51 m 38 Lokal o pow. 37,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 86 000,00 4.300,00
5. Smugowa 33 m 19 Lokal o pow. 48,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe. 110.000,00
+ 150,00
5.500,00
6. Wyspiańskiego 4 m 45 Lokal o pow. 43,86 2. Położony jest na V piętrze – wieżowiec. Składa się z dwóch pokoi, kuchni. Łazienka razem z WC. Balkon (mały). Mieszkanie jednostronne, środkowe. 97.000,00 4.900,00
7. Wyspiańskiego 1 m 147 Lokal o pow. 33,90 m2. Położony jest na VII piętrze – wieżowiec. Składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego. WC razem z łazienką. Balkon mały. 77.000,00 3.900,00
8. Wyspiańskiego 4 m 76 Lokal o pow. 47,10 m2. Położony jest na IX piętrze – wieżowiec. Mieszkanie rozkładowe. Składa się z dwóch pokoi, kuchni. WC razem z łazienką. Balkon mały. 107.000,00 5.400,00
9. 3 Maja 5 m 16 Lokal o pow. 60,73 m2. Położony jest na IV piętrze. Mieszkanie rozkładowe. Składa się z trzech pokoi, kuchni, WC osobno z łazienką. Dwa duże balkony. 137.000,00
+ 150
6.800,00
10. Waltera Janke 58 m 6 Lokal o pow. 53,90 m2. Położony jest na II piętrze. Mieszkanie rozkładowe, środkowe. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, WC razem z łazienką. Balkon duży. 138.000,00
+ 150
6.900,00

 
I – etap przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoby przystępujące do przetargu prosimy o podanie numeru członkowskiego.
II – etap przetarg nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą – wypis z CEIDG; osoby prawne – odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty, w przypadku ustanowienia ekspektatywy prawa odrębnej własności dodatkowym warunkiem jest złożenie deklaracji członkowskiej.
Koszty (aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu: 42 227 49 03.

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony