Przetarg ustny na nabycie prawa odrębnej własności na lokale mieszkalne i ustanowienie ekspektatywy prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza

w dniu 19 maja 2016 r. przetarg ustny

w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala nr 25


1. Na nabycie prawa odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych – godz. 1400

Lp. Adres Opis lokalu Cena wywoławcza w zł Wadium w zł
1. Broniewskiego 3 m72 Lokal o pow. 25,49 m2. Położony na XI piętrze – wieżowiec. Składa się z dwóch pokoi, kuchni. Łazienki razem z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie środkowe. 110.544,00 zł
+ 8% VAT
+ 984,00
5.600 zł
2. Bigaj 92 m 9 Lokal o pow. 60,33 2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (mały). Mieszkanie szczytowe, rozkładowe. 131.000,00 6.600,00
3. Cicha 34 m 94 Lokal po pow. 36,472. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 80.000,00 4.000,00
4. Cicha 51 m 38 Lokal o pow. 37,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 86 000,00 4.300,00
5. Gawrońska 10 m 48 Lokal o pow. 48,15 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 116.000,00 5.800,00
6. Smugowa 33 m 19 Lokal o pow. 48,54 2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe. 110.000,00
+ 150,00
5.500,00
7. Waltera Janke 48 m 39 Lokal o pow. 60,63 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (duży). 138.000,00
+ 150,00
7.000,00
8. Wyspiańskiego 4 m 45 Lokal o pow. 43,86 m2. Położony jest na V piętrze – wieżowiec. Składa się dwóch pokoi, kuchni. Łazienka razem z WC. Balkon (mały). Mieszkanie jednostronne, środkowe. 97.000,00 4.900,00
9. Wyspiańskiego 1 m 147 Lokal o pow. 33,90 m2. Położony jest na VII piętrze – wieżowiec. Składa się w dóich pokoi, aneksu kuchennego. WC razem z łazienką. Balkon (mały). 77.000,00 3.900,00
10. Wyspiańskiego 4 m 76 Lokal o pow. 47,10 m2. Położony jest na IX piętrze – wieżowiec. Mieszkanie rozkładowe. Składa się z dwóch pokoi, kuchni. WC razem z łazienką. Balkon mały. 107.000,00 5.400,00
11. 3 Maja 5 m 16 Lokal o pow. 60,73 m2. Położony jest na IV piętrze. Mieszkanie rozkładowe. Składa się z trzech pokoi, kuchni, WC osobno z łazienką. Dwa duże balkony. 137.000,00
+ 150,00
6.900,00
12. Bracka 69/71 m 72 Lokal o pow. 31,30 m2. Położony jest na XI piętrze – wieżowiec. Składa się z jednego pokoju, kuchnia, łazienka razem z WC. Brak balkonu. 63.000,00
+642,00
3.200,00
13. Piotra Skargi 46/52 m 27 Lokal o pow. 64,23 m2. Położony jest na parterze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, WC i łazienki. Lokal nie posiada balkonu. 139.300,00
+ 8% VAT
+ 1.380,00
7.000,00

 
2. Na ustanowienie ekspektatywy prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego – godz. 1420

Adres Opis lokalu Cena wywoławcza (wartość wkładu budowlanego) w zł Wadium
Waltera Janke 52 m 18 Lokal o pow. 72,74 m2. Położony jest na III piętrze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, WC razem z łazienką. Mieszkanie rozkładowe. Balkon duży. 166.000,00 8.300,00

 
I – etap przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoby przystępujące do przetargu prosimy o podanie numeru członkowskiego.
II – etap przetarg nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności / ustanowienie ekspektatywy prawa odrębnej własności

Dla lokalu przy ulicy Piotra Skargi 46-52 m 27
 
I – etap przetarg ograniczony dla członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – o trwałym upośledzeniu narządu ruchu lub wspólnie mieszkających z osobami z w/w schorzeniem
II – etap ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkającej. Osoby przystępujące do przetargu prosimy o podanie numeru członkowskiego.
III – etap przetarg nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą – wypis z CEIDG; osoby prawne – odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty, w przypadku ustanowienia ekspektatywy prawa odrębnej własności dodatkowym warunkiem jest złożenie deklaracji członkowskiej.
Koszty (aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu: 42 227 49 03.

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony