Przetarg ustny na nabycie prawa odrębnej własności na lokale mieszkalne i ustanowienie ekspektatywy prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza

w dniu 19 maja 2016 r. przetarg ustny

w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala nr 25


1. Na nabycie prawa odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych – godz. 1400

Lp. Adres Opis lokalu Cena wywoławcza w zł Wadium w zł
1. Broniewskiego 3 m72 Lokal o pow. 25,49 m2. Położony na XI piętrze – wieżowiec. Składa się z dwóch pokoi, kuchni. Łazienki razem z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie środkowe. 110.544,00 zł
+ 8% VAT
+ 984,00
5.600 zł
2. Bigaj 92 m 9 Lokal o pow. 60,33 2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (mały). Mieszkanie szczytowe, rozkładowe. 131.000,00 6.600,00
3. Cicha 34 m 94 Lokal po pow. 36,472. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 80.000,00 4.000,00
4. Cicha 51 m 38 Lokal o pow. 37,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 86 000,00 4.300,00
5. Gawrońska 10 m 48 Lokal o pow. 48,15 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 116.000,00 5.800,00
6. Smugowa 33 m 19 Lokal o pow. 48,54 2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe. 110.000,00
+ 150,00
5.500,00
7. Waltera Janke 48 m 39 Lokal o pow. 60,63 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Balkon (duży). 138.000,00
+ 150,00
7.000,00
8. Wyspiańskiego 4 m 45 Lokal o pow. 43,86 m2. Położony jest na V piętrze – wieżowiec. Składa się dwóch pokoi, kuchni. Łazienka razem z WC. Balkon (mały). Mieszkanie jednostronne, środkowe. 97.000,00 4.900,00
9. Wyspiańskiego 1 m 147 Lokal o pow. 33,90 m2. Położony jest na VII piętrze – wieżowiec. Składa się w dóich pokoi, aneksu kuchennego. WC razem z łazienką. Balkon (mały). 77.000,00 3.900,00
10. Wyspiańskiego 4 m 76 Lokal o pow. 47,10 m2. Położony jest na IX piętrze – wieżowiec. Mieszkanie rozkładowe. Składa się z dwóch pokoi, kuchni. WC razem z łazienką. Balkon mały. 107.000,00 5.400,00
11. 3 Maja 5 m 16 Lokal o pow. 60,73 m2. Położony jest na IV piętrze. Mieszkanie rozkładowe. Składa się z trzech pokoi, kuchni, WC osobno z łazienką. Dwa duże balkony. 137.000,00
+ 150,00
6.900,00
12. Bracka 69/71 m 72 Lokal o pow. 31,30 m2. Położony jest na XI piętrze – wieżowiec. Składa się z jednego pokoju, kuchnia, łazienka razem z WC. Brak balkonu. 63.000,00
+642,00
3.200,00
13. Piotra Skargi 46/52 m 27 Lokal o pow. 64,23 m2. Położony jest na parterze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, WC i łazienki. Lokal nie posiada balkonu. 139.300,00
+ 8% VAT
+ 1.380,00
7.000,00

 
2. Na ustanowienie ekspektatywy prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego – godz. 1420

Adres Opis lokalu Cena wywoławcza (wartość wkładu budowlanego) w zł Wadium
Waltera Janke 52 m 18 Lokal o pow. 72,74 m2. Położony jest na III piętrze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, WC razem z łazienką. Mieszkanie rozkładowe. Balkon duży. 166.000,00 8.300,00

 
I – etap przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoby przystępujące do przetargu prosimy o podanie numeru członkowskiego.
II – etap przetarg nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności / ustanowienie ekspektatywy prawa odrębnej własności

Dla lokalu przy ulicy Piotra Skargi 46-52 m 27
 
I – etap przetarg ograniczony dla członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – o trwałym upośledzeniu narządu ruchu lub wspólnie mieszkających z osobami z w/w schorzeniem
II – etap ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkającej. Osoby przystępujące do przetargu prosimy o podanie numeru członkowskiego.
III – etap przetarg nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą – wypis z CEIDG; osoby prawne – odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty, w przypadku ustanowienia ekspektatywy prawa odrębnej własności dodatkowym warunkiem jest złożenie deklaracji członkowskiej.
Koszty (aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu: 42 227 49 03.

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Na górę strony