Przetarg ustny na najem lokali użytkowych i stanowisk handlowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza przetarg ustny w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 1410 na niżej wymienionych lokali użytkowych i stanowisk handlowych

  1. Lokal przy ul. 20 Stycznia 49/51 o pow. użyt. 56,70 m2 – przeznaczony na działalność handlowo-usługową, znajduje się w bloku mieszkalnym, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł plus VAT. Wadium 3.350 zł.
  2. Lokal przy ul. Łaskiej 46-48 o pow. użyt. 286,70 m2 – przeznaczony na działalność usługowo-handlową, położony jest na pierwszym piętrze, stawka za 1 m2 wynosi 10,50 złotych plus VAT. Do lokalu przynależy dodatkowe pomieszczenie o pow. 12 m2 posadowione na parterze, stawka za 1 m2 wynosi 5 złotych. Wadium 11.108,00 zł
  3. Stanowisko handlowe o pow. użyt. 30,81 m2 na parterze pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Łaskiej 46/48, stawka za 1 m2 wynosi 16,00 złotych plus VAT. Wadium 1.900 zł
  4. Stanowisko handlowe o pow. użyt. 27,75 m2 na parterze pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy łaskiej 46/48, stawka za 1 m2 wynosi 16,00 złotych plus VAT. Wadium 1.700 zł

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej. Kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się z wzorem umowy najmu i stanem technicznym.
Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.

Wadium należy wpłacić na konto:

PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694

najpóźniej do dnia przetargu.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz spółdzielni.
Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wew. 58, 13 i 58.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony