Przetarg na wykonanie, dostawę i montaż 30 sztuk pergoli śmietnikowych

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie, dostawę i montaż 30 sztuk pergoli śmietnikowych na pojemniki 1100 litrowe przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 9oo– 12 oo w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 28.03.2017 r. wadium w wysokości 10,000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na wykonanie, dostawę i montaż pergoli śmietnikowych” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 30.03.2017 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 
Plik do pobrania:
Specyfikacja pergoli śmietnikowych

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony