Przetarg 1/2018

O G Ł O S Z E N I E

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2018 roku:

  1. robót dekarsko – blacharskich,
  2. robót drogowych i chodników,
  3. robót wodno – kanalizacyjnych,
  4. robót remontowo – budowlanych,
  5. robót malarskich.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni:

PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 09.03.2018 r. do godz. 1200 wadium w wysokości:

  1. roboty dekarsko – blacharskie – 15 000 zł
  2. roboty drogowe i chodniki – 15 000 zł
  3. roboty wodno – kanalizacyjne – 10 000 zł
  4. roboty remontowo – budowlane – 10 000 zł
  5. roboty malarskie – 10 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 1/2018” należy składać w kancelarii PSM , pokój nr 30, do dnia 13.03.2018 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Umieszczono na stronie dnia 27.02.2018 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony