Przetarg 2/2019

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w okresie 07.2019 ÷ 06.2020 r.


Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 29.03.2019 r. wadium w wysokości 5 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 2/2019” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30 do dnia 02.04.2019 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 19.03.2019 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony