Przetarg 3/2017 – dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV

O G Ł O S Z E N I E

 PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV.


Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru  w godz. 9oo– 12 oo w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 30.05.2017 r. wadium w wysokości 150 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 3/2017” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 01.06.2017 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony