PRZETARG na dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego w 2018 roku

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego w 2018 roku.

Szczegółowe  warunki  zamówienia  –  do odbioru  w  godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni:

PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 20.04.2018 r.  do godz. 1200 wadium w wysokości 5 000 zł za całość zadania oraz posiadanie swojej siedziby i prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, zarejestrowanej na terenie województwa łódzkiego, co najmniej od 3 lat.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG na dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego w 2018 roku” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30, do dnia 24.04.2018 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Umieszczono na stronie dnia 10.04.2018 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony