Przetarg na zakup i dostarczenie używanego samochodu dostawczego ciężarowego

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg na: zakup i dostarczenie używanego samochodu dostawczego ciężarowego.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż i dostarczenie używanego samochodu dostawczego ciężarowego” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 27 stycznia 2021 r. do godz. 14oo.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 12.01.2021 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony