Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego budynku węzła cieplnego

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego budynku węzła cieplnego w związku ze zmianą użytkowania na budynek biurowy wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz docieplenie budynku znajdującego się
w zasobach Zamawiającego i położonego w Pabianicach przy ulicy gen. Stefana „Grota” Roweckiego 17A.

Szczegółowe warunki zamówienia można uzyskać odpłatnie w siedzibie PSM przy ul. Zamkowej 42/44 w Pabianicach w godz. 900– 1300 lub elektronicznie na podany adres e-mail. Opłata za specyfikację wynosi 100,00 zł + podatek VAT. Oferent jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy umożliwiających wystawienie faktury.

Potwierdzenie wpłaty można również przesłać na adres przetargi@psm-pabianice .pl.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 42 215-40-91, 42 215-71-18 wew. 59.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 22 listopada 2021 r. wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30 do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 02.11.2021 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony