Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie: dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i dezodoryzacji

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie: dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i dezodoryzacji w budynkach znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegółowe warunki zamówienia do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 24.11.2021r. wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 24.11.2021 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Umieszczono dnia 09.11.2021 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony