PRZETARG na wykonanie robót remontowo – budowlanych w 2018 roku

O G Ł O S Z E N I E

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2018 roku robót remontowo – budowlanych.


Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900 – 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni:

PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 20.04.2018 r. do godz. 1200 wadium w wysokości 10 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG na wykonanie robót remontowo – budowlanych w 2018 roku” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30, do dnia 24.04.2018 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Umieszczono na stronie dnia 10.04.2018 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony