Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Podleśnej 3a

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 06.06.2019 r. o godz. 1315 przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Adres Opis lokalu Cena wywoławcza Wadium
Podleśna 3a m 46 lokal o pow. 48,57m2. Usytuowany jest na drugim piętrze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada loggie. 155.000 zł 7.700 zł

 

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą – wypis z CEIDG; osoby prawne –odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.

Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 30 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Koszty (sporządzenia operatu szacunkowego, aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu 42 227 49 03.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego przetargu na stronie internetowej psm-pabianice.pl, jak również do pobrania w siedzibie Spółdzielni w pok. 35.

Wzór oświadczenia

Umieszczono na stronie dnia 20.05.2019 r.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony