Przetarg ustny w dniu 14 czerwca na dzierżawę stanowisk pod kioski nietrwale związane z gruntem

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza przetarg ustny w dniu 14 czerwca 2017r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42/44 sala 25 na dzierżawę stanowisk: nr 24, 32, 6 – o powierzchni 18 m2każde, pod kioski nietrwale związane z gruntem na targowisku „Bugaj”.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium w wysokości 1.296,00 złotych na konto Spółdzielni PKO BP 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694.
  2. złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG.
  3. przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktyczny, prawnym przedmiotu przetargu, treścią wzoru umowy dzierżawy oraz regulaminem przetargu.

Cena wywoławcza 1.000,00 złotych netto.

Do wylicytowanej stawki należy doliczyć podatek VAT.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie podpisze umowy w ciągu 14 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wew. 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony