III etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza:

III etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Opis przedmiotu aukcji
Lp Adres Opis lokalu Wartość
wkładu budowlanego
Cena 1m2 Dodatkowa opłata Wartość do zapłaty Wadium
1. J. Wajsówny 11 m 21 Lokal o pow. użytkowej 60,80m2. Położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi. Mieszkanie rozkładowe. Balkon duży-loggia. Usytuowanie lokalu środkowe. 125 000,00 2 055,93 125 000,00 6.250,00

 

Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu nieograniczonym (aukcji). Kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.

I – etap – przetarg ograniczony dla członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o trwałym upośledzeniu narządu ruchu lub wspólnie mieszkających z osobami z ww. schorzeniem odbędzie się w dniu 27.08.2015 r. o godz. 1400 w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednocześnie prosimy o przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim.

II – etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 27.08.2015 r. o godz. 1415. Osoby przystępujące do aukcji prosimy o podanie numeru członkowskiego.

III – etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków PSM, odbędzie się w dniu 27.08.2015 r. o godz. 1430.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym (aukcji) jest :

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 26.08.2015 r. do godz. 1200, oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami umowy oraz warunkami przeprowadzenia ustnego przetargu (aukcji).

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu mieszkaniowego, który to wkład zostanie uznany za wkład budowlany w chwili ustanowienia odrębnej własności lokalu. Od dnia przetargu (aukcji) w terminie 21 dni należy wpłacić na rachunek Spółdzielni resztę wkładu. Nie dopełnianie powyższego skutkuje przepadkiem wadium. Szczegółowych informacji o przetargu udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu: 42 227-49-03

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu (aukcji) bez podania przyczyny bądź zmiany jego warunków.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony