III etapowy przetarg ustny (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności na lokale mieszkalne

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach
ogłasza
III etapowy przetarg ustny (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne

Lp. Adres piętro pow. m 2 wkład budowlany w zł koszt za 1 m2 w zł (netto) wadium w zł
1 ul. P. Skargi 46-52 m 27 parter 63,17 148 000,00
+8% VAT
2 342,89 8 000,00
2 ul. Bracka 31 m 45 parter 54,60 129 000,00
+ 8% VAT
2 362,64 7 000,00
3 ul. Bugaj 66 m 2 parter 57,56 134 000,00 2 328,01 7 000,00
4 ul. Myśliwska 39 m 2 parter 48,57 108 000,00 2 223,59 6 000,00

 

Licytacja odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Zamkowej 42 pok. 25.

I etap – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni o trwałym upośledzeniu narządu ruchu lub wspólnie mieszkających z osobami z w/w schorzeniem odbędzie się w dniu 02.10.2014 r. o godz. 1400 w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jednocześnie prosimy o przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim.

II etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 02.10.2014 r. o godz. 1430.

Jednocześnie prosimy o podanie numeru członkowskiego.

III etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków PSM odbędzie się w dniu 02.10.2014 r. o godz. 1500

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości, które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni PKO Bank Polski 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 01.10.2014 r. do godz. 1200.

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego, który należy wpłacić na rachunek Spółdzielni w terminie 21 dni od dnia licytacji. Nie dopełnienie powyższego skutkuje przepadkiem wadium.

Wszelkie koszty (notarialne, założenia księgi wieczystej) związane z nabyciem prawa odrębnej własności poniesie nabywca.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz o dodatkowych kosztach związanych z nabyciem lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Zamkowa 42, pok. 38 lub telefonicznie – nr tel. 42 227 49 03 lub 513 097 303.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony