Najem lokali mieszkalnych

OGŁOSZENIE

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza aukcję na najem lokali mieszkalnych mieszczących się w Pabianicach przy:

  • ul. Wileńskiej 63 m 13 o powierzchni 39,02 m2
  • ul. Piotra Skargi 46-52 m 27 o powierzchni 63,17 m2
  • ul. Dąbrowskiego 50 m 31 o powierzchni 41,20 m2

Przedmiotem oferty jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu nie niższa jednak niż 5,00 zł / m2.

Czas trwania najmu powyższych lokali mieszkalnych to okres 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy. W tym okresie Najemca zobowiązany jest wykupić lokal będący przedmiotem najmu. W razie bezskutecznego upływu wskazanego w umowie terminu na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, Najemca zobowiązany jest opróżnić lokal i przekazać go Wynajmującej.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie na konto PSM – PKO Bank Polski 48 10203437 0000 1402 0014 7694
wadium w wysokości:

  • 1 270,00 zł dla lokalu przy ul. Wileńskiej 63 m 13
  • 2 230,00 zł dla lokalu przy ul. Piotra Skargi 46-52 m 27
  • 1 350,00 zł dla lokalu przy ul. Dąbrowskiego 50 m 31

najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1200.
 
Przed przystąpieniem do aukcji należy okazać dowód wpłaty.

W przypadku, gdy wygrywający aukcję odstąpi od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonej aukcji, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium złożone przez Podmiot, który wygrał, zostanie zaliczone na poczet kaucji.

Aukcja odbędzie się dnia 06 listopada 2014 r. o godz 1500 w biurze Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Pabianice
ul. Zamkowa 42-44.

Wszelkich dodatkowych informacji (w tym szczegółowe warunki aukcji) udziela Dział Działalności Gospodarczej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zamkowa 42/44 pokój nr 38 lub te. 227 49 03 lub 513 097 303.

PSM Zastrzega sobie prawo odstąpienia od aukcji bez podania przyczyn.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony