Opublikowane przez data:

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tą ustawą prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzeniem przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic. Wyjaśniamy, że przedmiotowe zaświadczenie jest niezbędne do dokonania czynności cywilnoprawnych (np. sprzedaży lokalu mieszkalnego) w tym ustanowienia przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie mogła dla swoich mieszkańców przygotować wymagane przez Kancelarie Notarialne dokumenty dopiero po otrzymaniu zaświadczenia z Urzędu Miasta w Pabianicach.

Prosimy więc Państwa o cierpliwość mając nadzieję, że procedura wydawania zaświadczeń będzie postępowała bez zbędnej zwłoki.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Na górę strony