Opublikowane przez data:

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tą ustawą prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzeniem przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic. Wyjaśniamy, że przedmiotowe zaświadczenie jest niezbędne do dokonania czynności cywilnoprawnych (np. sprzedaży lokalu mieszkalnego) w tym ustanowienia przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie mogła dla swoich mieszkańców przygotować wymagane przez Kancelarie Notarialne dokumenty dopiero po otrzymaniu zaświadczenia z Urzędu Miasta w Pabianicach.

Prosimy więc Państwa o cierpliwość mając nadzieję, że procedura wydawania zaświadczeń będzie postępowała bez zbędnej zwłoki.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony