Opublikowane przez data:

Oficjalne zakończenie modernizacji targowiska „BUGAJ”

W dniu czwartego grudnia 2018 r. o godzinie dziesiątej na Ryneczku „BUGAJ” przy ul. Nawrockiego w Pabianicach odbyło się oficjalne zakończenie 5-etapowej modernizacji targowiska Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezes Spółdzielni Pan Wacław Przybylski przedstawił krótki rys historyczny targowiska, jego kolejne etapy modernizacji i wyraził nadzieję, że wykonane prace będą dobrze służyć zarówno handlującym, kupującym, a także mieszkańcom sąsiadującego z ryneczkiem budynku mieszkalnego.

Obiekt został również poświęcony przez Ks. Proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach.

Dla przypomnienia przedstawiamy cykl wykonanych robót. Zakończenie w 2016 r. dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla pięciu etapów modernizacji targowiska pozwoliło na sukcesywną ich realizację w latach następnych. I tak w roku 2017 ww. inwestycja rozpoczęła się wykonaniem parkingu na ok. 70 miejsc postojowych i drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem- od strony ulicy Nawrockiego. Następnie powstały- kontenerowy budynek biurowy, ogólnodostępne toalety, 32 zadaszone stanowiska handlowe, zewnętrzne instalacje: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne wraz z utwardzeniem placu i nawierzchni. Zgodnie z planami na 2018 rok, na targowisku „Bugaj” miało być wykonane utwardzenie z kostki ażurowej stanowisk handlowych i odwodnienie terenu przy ul. Grota Roweckiego. Jednak na prośbę Stowarzyszenia Kupców Rynku „Bugaj” plany te zostały zmienione i zamiast kostki ażurowej został wysypany tłuczeń, co jednocześnie znacznie zmniejszyło nakłady przewidziane na ten etap. W związku z tym Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wykonaniu w 2018 r. dodatkowo dwóch etapów przewidzianych do realizacji w 2019 r. Dlatego w roku 2018 został uporządkowany, także teren pomiędzy Rynkiem a blokiem przy ul. Grota Roweckiego 21 i teren w sąsiedztwie stacji transformatorowej, gdzie łącznie powstały 53 miejsca postojowe dla samochodów. Teren pomiędzy Rynkiem a ww. blokiem z 43 miejscami postojowymi jest zamykany szlabanem i obsługiwany przez mieszkańców pilotem, natomiast dla samochodów służb specjalnych, np. karetek pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp. szlaban będzie otwierał się na ich sygnał. Wykonanie w tym roku ww. prac przyczyniło się do całkowitego zakończenia 5-etapowej modernizacji targowiska „Bugaj”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony