Fundusze zewnętrzne

Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 1

Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 2

Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 3

Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 4

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 1

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 2

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 3

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 4

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 5

Responsive

Moja wizja zielonej Spółdzielni

Program edukacji ekologicznej przeprowadzony będzie w ramach letnich półkolonii dla dzieci członków PSM w wieku 6-14 lat

Responsive

Coś wtórnego w coś nowego

Ekologia i przyroda - program edukacji ekologicznej dla dzieci członków PSM realizowany w ramach półkolonii zimowych

Responsive

Lato z ekologią

Program realizowany dla dzieci członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Domy kultury