Opublikowane przez data:

Informacja dla Mieszkańców Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

PABIANICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Nowa Taryfa dla ciepła, którą otrzymaliśmy od Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Pabianicach, obowiązuje od dnia 15 marca 2024 roku.

Realne obniżenie kosztów zakupu ciepła dla mieszkańców wyniesie około 5% z uwagi na dotychczasowe stosowanie przez dostawcę ciepła w rozliczeniach z mieszkańcami do dnia 14 marca 2024r. ceny z rekompensatą „Rządowa Tarcza”, przy której zmniejszenie kosztów wynosiło 7,5%, a teraz już jej nie będzie. Ponadto według nowej taryfy dla ciepła opłaty stałe za moc zamówioną i przesył wzrosną średnio o 9%.

Wobec powyższego zaliczki/przedpłaty na pokrycie kosztów ogrzewania, które Państwo wnosicie pozostają na niezmienionym poziomie i zostaną z Państwem rozliczone do wysokości odpowiadającej kosztom zakupu ciepła w obowiązującym w zasobach spółdzielni okresie rozliczeniowym.

Opublikowane przez data:

Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy Administracja nr 5

Adres Data Godziny
Bugaj 56 27.02.2024 r. – 28.02.2024 r. 9:00-17:00
Mokra 5 28.02.2024 r. – 29.02.2024 r. 9:00-17:00
Drewnowska 47 27.02.2024 r. – 28.02.2024 r. 9:00-17:00
Drewnowska 30-32 27.02.2024 r. – 28.02.2024 r. 9:00-17:00
Mokra 11 26.02.2024 r. – 27.02.2024 r. 9:00-17:00
Mokra 11A 28.02.2024 r. – 29.02.2024 r. 9:00-17:00
Mokra 13A 01.03.2024 r. – 04.03.2024 r. 9:00-17:00
Opublikowane przez data:

Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy Administracja nr 4

Adres Data Godziny
20 Stycznia 91 15.02.2024 r. – 19.02.2024 r 9:00-17:00
20 Stycznia 93 15.02.2024 r. – 20.02.2024 r. 9:00-17:00
20 Stycznia 62 20.02.2024 r. – 23.02.2024 r. 9:00-17:00
20 Stycznia 64 20.02.2024 r. – 22.02.2024 r. 9:00-17:00
20 Stycznia 66 20.02.2024 r. – 21.02.2024 r. 9:00-17:00
Podleśna 3 19.02.2024 r. – 21.02.2024 r. 9:00-17:00
20 Stycznia 95 22.02.2024 r. – 26.02.2024 r. 9:00-17:00

Fundusze zewnętrzne

Responsive Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja 8 bloków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2023

Domy kultury

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony