Najnowsze ogłoszenia

PSM-MS-256
71 000 PLN
Bugaj
Powierzchnia: 32 m2
2
PSM-MS-253
100 000 PLN
Centrum
Powierzchnia: 50 m2
2
PSM-MS-245
100 000 PLN
Centrum
Powierzchnia: 34 m2
1
PSM-MS-244
140 000 PLN
Piaski
Powierzchnia: 45 m2
2
PSM-MS-235
90 000 PLN
Centrum
Powierzchnia: 36 m2
2
PSM-MS-232
75 000 PLN
Piaski
Powierzchnia: 24 m2
1

Fundusze zewnętrzne

Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 1

Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 2

Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 3

Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 4

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 1

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 2

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 3

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 4

Responsive

Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Etap 5

Responsive

Moja wizja zielonej Spółdzielni

Program edukacji ekologicznej przeprowadzony będzie w ramach letnich półkolonii dla dzieci członków PSM w wieku 6-14 lat

Responsive

Coś wtórnego w coś nowego

Ekologia i przyroda - program edukacji ekologicznej dla dzieci członków PSM realizowany w ramach półkolonii zimowych

Responsive

Lato z ekologią

Program realizowany dla dzieci członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Domy kultury